DOŁĄCZ DO ZAŁOGI

REGULAMIN

Programu Lojalnościowego Korsarz od QOD Barber Shop Polska

Regulamin Programu Lojalnościowego „Korsarz” od QOD Barber Shop Polska.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 • Organizatorem programu lojalnościowego „Korsarz” jest przez YU-CA Justyna Juszczak-Białożyt ul. Jana Barona 22G/1, 43-100 Tychy NIP: 6462758409.
 • Program lojalnościowy obowiązuje od 16.07.2018 roku do odwołania.
 • Program skierowany jest do osób pełnoletnich.
 • Celem programu jest przybliżenie marki i produktów QOD Barber Shop, czego końcowym efektem jest możliwość wyjazdu szkoleniowego do Akademii QOD Barber Shop w Brazylii, na koszt Organizatora.
 • Aktualna informacja o programie lojalnościowym i regulaminie dostępna jest na stronie https://qodbarbershop.pl/korsarz

 

§ 2 Definicje

 

 • Program lojalnościowy - program nagradzający zaangażowanie i zakupy klientów QOD Barber Shop Polska.
 • Fragmenty mapy - 12 różnych części stanowiących całość. Fragmenty mapy otrzymywane są za realizację wybranych Misji. Każdy Uczestnik zbiera indywidualną mapę z własnymi numerami seryjnymi. Nie ma możliwości wymiany części mapy między uczestnikami. Jeden numer seryjny mapy przypisany jest do jednego Uczestnika.
 • Uczestnik - każda osoba fizyczna, która zgłosi się do programu lojalnościowego Korsarz.
 • Organizator - osoba odpowiedzialna za program lojalnościowy Korsarz.
 • Nagroda - korzyść za udział Uczestnika w programie lojalnościowym Korsarz.

 

§ 3 Warunki udziału w programie lojalnościowym

 

 • Program skierowany wyłącznie do osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają zdolność prawną.
 • Aby wziąć udział w programie lojalnościowym należy zarejestrować się w sklepie internetowych https://sklep.qodbarbershop.pl oraz poinformować o tym fakcie Organizatora.
 • Uczestnik do 48h od rejestracji i poinformowaniu Organizatora o chęci dołączenia do programu lojalnościowego Korsarz, otrzyma drogą mailową indywidualnie przygotowane kody rabatowe, które będzie mógł wykorzystać w sklepie w ramach realizowanych Misji oraz numer seryjny własnej Mapy.
 • Misje wskazują, za realizację których z nich Uczestnik otrzymuje fragmenty Mapy, a za które inne przywileje.
 • Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i Uczestnik, na każdym etapie może zrezygnować z dalszego udziału w programie lojalnościowym Korsarz.
 • Uczestnik, który zebrał fragmenty Mapy nie może przekazać ich osobom trzecim.
 • Fragmenty Mapy nie podlegają wymianie na pieniądze i nie są pieniądzem elektronicznym.
 • W sytuacji, kiedy Uczestnik zrealizował Misję uprawniającą do otrzymania fragmentu Mapy, otrzyma go w osobnej przesyłce listownej do 7 dni od realizacji Misji.
 • Uczestnikiem może być firma (salon) lub każdy z jej pracowników.
 • Jeżeli Uczestnikiem jest firma, to przypisany jest do niej dedykowany numer seryjny Mapy.
 • Jeżeli Uczestnikiem jest pracownik firmy (salonu), to przypisany jest do niego własny numer seryjny Mapy. Jeżeli w jednym salonie zarejestrowanych jest kilku Uczestników, to każdy z nich posiada własny numer seryjny Mapy i w tym przypadku Mapy nie łączą się, a każdy Uczestnik kolekcjonuje Mapę z własnym numerem seryjnym.

§ 4 Nagrody w programie lojalnościowym

 

 • Każdy Uczestnik, który zbierze 12 fragmentów swojej Mapy ma prawo do otrzymania nagrody głównej.
 • Nagrodą główną w programie lojalnościowym Korsarz jest wyjazd szkoleniowy z fryzjerstwa męskiego do brazylijskiej siedziby QOD Barber Shop w Porto Allegre, o wartości 8000 zł.
 • Wyjazd, o którym mowa w § 4  pkt. 2. będzie realizowany w terminie podanym przez siedzibę główną w Brazylii, zaś orientacyjny termin do wrzesień każdego roku, kiedy organizowane są w targi QOD Barber Shop Park.
 • Nagroda główna obejmuje: przelot na trasie Polska-Porto Alegre i z powrotem (wraz z ewentualnymi przesiadkami na innych lotniskach); zakwaterowanie w pokojach w Porto Alegre; udział w warsztatach szkoleniowych i targach QOD Barber Shop Park.
 • Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora nie mogłoby dojść do wyjazdu w danym terminie, to Uczestnikowi przysługuje prawo otrzymania nagrody rzeczowej w postaci kosmetyków o wartości nagrody głównej.
 • Dodatkowymi nagrodami w programie lojalnościowym Korsarz są zniżki oraz bezpłatne produkty, których rodzaj został określony i przypisany do wskazanych w programie Misji.

 

§ 5 Misje w programie lojalnościowym Korsarz.

 

 • Każdy Uczestnik programu lojalnościowego Korsarz może zrealizować następujące Misje:

  MISJA: POŁÓW - Uczestnik może jednorazowo skorzystać z rabatu -40% na dowolne zamówienie. Rabat nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami. W tej Misji nie otrzymuje fragmentu mapy i nie może powtarzać jej w przyszłości.

  MISJA: KAPITAN CABRALES WERBUJE NA STATEK! - Uczestnik ma możliwość zakupu zestawu kosmetyków QOD Barber Shop z serii Custom System za 1499 zł brutto. Wartość całego zestawu to 2166 zł brutto. Dodatkowo poprzez wprowadzenie do salonu nowej usługi „QOD Barber Shop Combo” i opublikowanie min. 4 wpisów (Facebook, Instagram lub strona www) prezentujących usługę (oznaczając @qodbarbershoppolska) otrzyma zestaw kosmetyków QOD Barber Shop Custom System o wartości 374 zł brutto). W tej misji Uczestnik nie otrzymuje fragmentu Mapy, ale może ją powtarzać wielokrotnie.

  Bezpłatny zestaw kosmetyków z serii Custom System, o którym mowa w § 5 pkt. 2. Uczestnik otrzyma wraz z kolejnym, dowolnym zamówieniem złożonym z tego samego konta użytkownika, co poprzednio.

  MISJA: PIERWSZA WYPRAWA - Uczestnik ma możliwość zakupu pełnej skrzyni kosmetyków QOD Barber Shop za 3499 zł brutto. Wartość całego zestawu to 6069 zł plus wiele wartościowych gratisów opisanych na stronie produktu. 

  Każdy Barber Shop, który zrealizuje Misję: Pierwsza Wyprawa będzie miał możliwość dołączenia do sekcji Partners na stronie qodbarbershop.pl, otrzyma podstronę promującą salon, kod rabatory -40% na zamówienia powyżej 1000 zł brutto i 50% rabatu na zamówienia powyżej 8000 zł brutto (wartości podane przed uzyskaniem rabatu).

  KAMPANIA: GUBERNATOR - Uczestnik do zamówień powyżej 8000 zł brutto otrzymuje indywidualny kod rabatowy -50%. W tej Misji Uczestnik otrzyma fragment własnej Mapy. Misję można zrealizować wielokrotnie.

  MISJA: ŁOWCA - Uczestnik ma prawo rekomendować program lojalnościowy Korsarz innym podmiotom. Za skuteczną rekomendację programu (zakończoną ukończeniem Misji: Pierwsza Wyprawa) przez nowego Uczestnika, osoba polecająca otrzyma dodatkowy fragment własnej Mapy. Misja może być realizowana wielokrotnie.

WSZYSTKIE MISJE:

MISJA:

POŁÓW

MISJA:

KAPITAN CABRALES WERBUJE NA STATEK

MISJA:

PIERWSZA

WYPRAWA

MISJA:

KARCZMARZ

MISJA:

ŁOWCA

KAMPANIA:

GUBERNATOR

 • MISJA: KARCZMARZ - Uczestnik ma możliwość zorganizowania Dnia Otwartego z marką QOD Barber Shop Polska w swoim salonie. W zamian za to otrzyma dodatkowy fragment własnej Mapy. Warunkiem przystąpienia do Misji: Karczmarz jest wcześniejsze ukończenie Misji: Pierwsza Wyprawa lub Kampanii: Gubernator. Misję można zrealizować tylko raz.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

 

 • Administratorem danych osobowych w programie lojalnościowym Korsarz jest YU-CA Justyna Juszczak-Białożyt ul. Jana Barona 22G/1, 43-100 Tychy NIP: 6462758409.
 • Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem tel. +48 795-800-788 oraz adresu e-mail: kontakt@qodbarbershop.pl.
 • Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako dobrowolnej zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
 • Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. 
 • Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt. 
 • Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.  
 • Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.
 • Profilowanie danych polegać będzie na analizie nawyków zakupowych i konsumenckich Uczestnika w celu dopasowania do niego najkorzystniejszych promocji i ofert specjalnych.

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

 • Organizator ma prawo zakończyć program lojalnościowych Korsarz w dowolnym terminie.
 • Jeżeli Organizator zakończy program lojalnościowy Korsarz, to poinformuje o tym fakcie wcześniej wszystkich Uczestników.
 • Organizator ma prawo wypowiedzieć lub zawiesić udział Uczestnikowi w sytuacji kiedy ten narusza dobre imię programu lojalnościowego Korsarz lub marki QOD Barber Shop.
 • Organizator nie odpowiada za problemy wynikające z błędów osób trzecich, w tym firmę QOD Barber Shop z siedzibą w Porto Alegre.
 • Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie będzie możliwe zrealizowanie wyjazdu szkoleniowego do Brazylii, to Uczestnikowi przysługuje równowartość kwoty wyjazdu w postaci kuponu rabatowego o wartości 8000 zł brutto, do zrealizowania w sklepie Organizatora.
 • Wszystkie sprawy i spory wynikające z programu lojalnościowego będę rozwiązywane w pierwszej kolejności na drodze mediacji.
 • Spory, które nie zostaną rozwiązane na drodze porozumienia, zostaną rozstrzygnięte przez ograny sądowe Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronach internetowych https://qodbarbershop.pl, https://sklep.qodbarbershop.pl oraz https://facebook.com.qodbarbershoppolska

 

 

NASZ SKLEP

 

Misja: Połów

Misja: Kapitan Cabrales werbuje na statek

Misja: Pierwsza Wyprawa

Misja: Karczmarz

Misja: Łowca

Kampania: Gubernator

Znajdziesz u nas


balsamy do brody

 

szampony do brody

 

pomady i woski

 

po goleniu

Produkty


Grooming Spray

Beard Balm

Beard Balm Strengthener

Weiss Beer Shampoo

Stout Beer Shampoo

Beard & Hair Shampoo

Royal Pomade

Killer Pomade

After Shave Lotion

Kontakt


tel. +48 795-800-788

 

kontakt@qodbarbershop.pl

 

 

    

Projekt i realizacja dla QOD Barber Shop Polska od Spectrum Marketing. Wszelkie prawa zastrzeżone ® Polityka prywatności.

Z nimi

współpracujemy

z przyjemnością: